μονῶ

μονῶ
μονάζω
to be alone
fut ind act 1st sg (attic epic ionic)
μονόω
make single
pres subj act 1st sg
μονόω
make single
pres ind act 1st sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • μονώ — μονῶ, όω (ΑΜ, Α ιων. τ. μουνῶ, όω) βλ. μονώνω …   Dictionary of Greek

  • μόνω — μόνος alone masc/neut nom/voc/acc dual μόνος alone masc/neut gen sg (doric aeolic) μονόω make single pres imperat act 2nd sg (doric aeolic) μονόω make single imperf ind act 3rd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • μόνῳ — μόνος alone masc/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • (ο)μόνω — έμοσα, ορκίζομαι, αλλ. αμόνω …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • μόνωι — μόνῳ , μόνος alone masc/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Äon (Theologie) — Der Begriff Äon stammt vom Griechischen ὁ αἰών (ho aión, aus archaischem Griechisch ὁ αἰϝών; aiwón)) und kann, je nach Zusammenhang, in dem das Wort steht, Lebenszeit, Leben, Generation, Zeit, Zeitdauer, Zeitraum und Ewigkeit bedeuten[1]. Im… …   Deutsch Wikipedia

  • CHOASPES vel CHOASPIS — Medorum fluv. ad fines Persidis in Tigrim defluens: cuius aquae tam sunt suaves, ut finitimi Reges non aliâ aquâ ad potum utantur. Tibul. l. 4. El. 1. v. 141. Nec quâ vel Nilus, vel regia lympha Choaspis Profivit. Item Ausonius, in claris urbibus …   Hofmann J. Lexicon universale

  • EST — Dei nomen, etiam apud Gentiles. Quo pertinet Fani Mainervae, quod Sai in Aegypto erat, inscriptio, a Plutarch. de Isid. et Osir. p. 354. relata, Ε᾿γὠ ἐιμὶ πᾶν τὸ γεγονὸς, καὶ ἦν καὶ ἐσόμενον, Ego sum, quod Exstitit, EST, Erit. Atqueve alia τȏυ Εἰ …   Hofmann J. Lexicon universale

  • SACRA Certamina sunt — quae Diis olim dedicata, l. 4. ff. de his qui not. infam. qualia erant apud Romanos Fovis Capitolini, Apollinares Ludi, Romani Ludi et Magnae Deûm Matris. Quintilian. l. 3. c. 7. Ac laudes Capitolini Fovis perpetuae sacri certaminis materia, vel… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • STEPHANITA — apud Interpretem G. Cedreni, ubi de Constantino Copronymo, Et persuasit (Anastasio Patriarchae) ut pro Monacho fieret Stephanita, carne vesceretur, et in regia mensa tibicines audire sustineret: ex Graeco ςτεφανίτης, coronatus est. Talesenim… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”